Szukaj
Zamknij to pole wyszukiwania.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy witryny rfidfutur.com (zwanej dalej „nas”, „my” lub „rfidfutur.com”). Szanujemy Twoją prywatność i zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych, które możesz nam przekazać za pośrednictwem Witryny. Przyjęliśmy niniejszą politykę prywatności („Polityka prywatności”), aby wyjaśnić, jakie informacje mogą być gromadzone w naszej Witrynie, w jaki sposób wykorzystujemy te informacje i w jakich okolicznościach możemy ujawniać informacje stronom trzecim. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie informacji, które zbieramy za pośrednictwem Witryny i nie ma zastosowania do zbierania przez nas informacji z innych źródeł.

Niniejsza Polityka Prywatności wraz z Warunkami Korzystania zamieszczonymi w naszej Witrynie określa ogólne zasady i zasady regulujące korzystanie z naszej Witryny. W zależności od Twoich działań podczas odwiedzania naszej Witryny, możesz zostać poproszony o wyrażenie zgody na dodatkowe warunki.

Zasadniczo publikujemy niniejszą Politykę prywatności w Witrynie i należy ją często przeglądać, ponieważ może ona od czasu do czasu ulegać zmianom bez powiadomienia. Wszelkie zmiany zaczną obowiązywać natychmiast po opublikowaniu zmienionej Polityki Prywatności. WCHODZĄC NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ WYRAŻASZ ZGODĘ NA NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI LUB JAKIEKOLWIEK ZMIANY, MOŻEMY WPROWADZIĆ KOLEJNIE, NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ DOSTĘPU DO NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ.

Zbierane informacje

Nasza Witryna zazwyczaj gromadzi dwa rodzaje informacji o Tobie: (a) informacje, które podajesz, które identyfikują Cię osobiście, oraz (b) informacje, które nie identyfikują Cię osobiście, które zbieramy automatycznie, gdy odwiedzasz naszą Witrynę lub które nam przekazujesz.

Informacje umożliwiające identyfikację osoby: Nasza definicja informacji umożliwiających identyfikację osoby obejmuje wszelkie informacje, które mogą być użyte do konkretnej identyfikacji użytkownika lub skontaktowania się z nim, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu itp. Zgodnie z ogólną zasadą, aby ułatwić korzystanie treści rfidfutur.com, podczas rejestracji musisz podać informacje umożliwiające identyfikację. Podmioty stowarzyszone rfidfutur.com mogą być również zobowiązane do podania numeru identyfikacji podatkowej.

Informacje nieosobowe: Nasza definicja danych nieosobowych to wszelkie informacje, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Dane nieosobowe mogą obejmować pewne informacje umożliwiające identyfikację, które zostały pozbawione elementów umożliwiających identyfikację; czyli informacje, które zostały zanonimizowane. Uzyskujemy informacje nieosobowe o Tobie na podstawie informacji, które nam przekazujesz, osobno lub wraz z Twoimi danymi osobowymi. Automatycznie zbieramy również od Ciebie pewne dane nieosobowe, gdy wchodzisz na nasze Witryny. Informacje te mogą obejmować między innymi adresy IP, rodzaj przeglądarki, z której korzystasz (np. Internet Explorer, Firefox, Safari itp.), witrynę strony trzeciej, z której pochodzi Twoja wizyta, system operacyjny, z którego korzystasz ( np. Vista, Windows XP, Macintosh OS itp.), nazwa domeny dostawcy usług internetowych (np. America Online, NetZero itp.), określone obszary Witryny, które odwiedzasz, oraz czas trwania wizyty .
Jak wykorzystujemy i udostępniamy zebrane informacje

Informacje umożliwiające identyfikację osoby: Przesyłane do nas informacje umożliwiające identyfikację są zazwyczaj wykorzystywane do dokonywania zakupów treści rfidfutur.com. Jeśli zostałeś naszym Członkiem, dane osobowe, które nam prześlesz, zostaną wykorzystane do identyfikacji Ciebie jako Członka rfidfutur.com i ułatwienia Ci dostępu do korzyści wynikających z członkostwa. Możemy również wykorzystać te informacje do późniejszego skontaktowania się z Tobą z różnych powodów, takich jak obsługa klienta, dostarczenie Ci informacji promocyjnych o naszych produktach i usługach lub produktach i usługach naszych innych spółek stowarzyszonych („spółki stowarzyszone”) lub w celu komunikowania się z Tobą na temat świadczone przez nas usługi.

W niektórych przypadkach możemy również udostępniać Twoje dane osobowe naszym zewnętrznym dostawcom wykonującym funkcje w naszym imieniu (lub w imieniu naszych spółek zależnych)? np. dostawcy przetwarzający zamówienia kart kredytowych, tacy jak AuthorizeNet, i inne firmy, które zapewniają nam pomoc marketingową lub promocyjną, analizują nasze dane, pomagają nam w obsłudze klienta itp. Nasi dostawcy zgadzają się na wykorzystanie tych informacji, a my udostępniamy informacje tylko im do realizacji naszych próśb. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Polityce prywatności lub niniejszych Warunkach użytkowania, Twoje dane osobowe nie będą udostępniane ani sprzedawane stronom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody.

Informacje nieosobowe: wykorzystujemy dane nieosobowe na różne sposoby, w tym w celu analizy ruchu w witrynie, zrozumienia potrzeb i trendów klientów, prowadzenia ukierunkowanych działań promocyjnych oraz ulepszania naszych usług. Możemy wykorzystywać Twoje dane nieosobowe samodzielnie lub łączyć je z informacjami, które uzyskaliśmy od innych. Możemy udostępniać Twoje dane nieosobowe naszym spółkom stowarzyszonym i stronom trzecim, aby osiągnąć te cele i inne, ale pamiętaj, że informacje zbiorcze to anonimowe informacje, które nie identyfikują Cię osobiście.
Inne zastosowania i informacje

Adresy IP: Adres IP to numer, który jest automatycznie przypisywany do Twojego komputera za każdym razem, gdy surfujesz po Internecie. Serwery internetowe (komputery, które „serwują” strony internetowe) automatycznie identyfikują Twój komputer na podstawie jego adresu IP. Gdy odwiedzający żądają stron z naszych Witryn, nasze serwery zazwyczaj rejestrują ich adresy IP. Zbieramy adresy IP w celu administrowania systemem, przekazujemy innym zbiorcze informacje nieosobowe oraz śledzimy korzystanie z naszej Witryny. Adresy IP są uważane za dane nieosobowe i mogą być również udostępniane w sposób opisany powyżej. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania adresów IP i wszelkich informacji umożliwiających identyfikację użytkownika w celu zidentyfikowania odwiedzającego, gdy uważamy, że jest to konieczne do wyegzekwowania zgodności z naszymi zasadami Witryny lub do (a) spełnienia żądania rządowego; (b) są zgodne z wymogami prawa lub procesu prawnego; (c) chronić lub bronić naszych praw lub własności, naszej Witryny lub innych użytkowników; lub (d) w sytuacjach awaryjnych w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników naszej Witryny lub ogółu społeczeństwa.

Pliki cookie: „Cookies” to małe pliki tekstowe ze strony internetowej, które są przechowywane na Twoim dysku twardym. Te pliki tekstowe ułatwiają korzystanie z naszego Serwisu, między innymi poprzez zapisywanie dla Ciebie haseł i preferencji. Same pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację osoby. Możemy analizować informacje pochodzące z tych plików cookie i łączyć te informacje z danymi dostarczonymi przez Ciebie lub inną stronę.

Jeśli obawiasz się przechowywania i używania plików cookie, możesz ustawić przeglądarkę internetową, aby powiadamiała Cię i prosiła o zgodę za każdym razem, gdy plik cookie jest wysyłany na Twój dysk twardy. Możesz również ręcznie usunąć plik cookie z dysku twardego za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów. Należy jednak pamiętać, że niektóre części naszej Witryny nie będą działać prawidłowo lub nie będą dostępne, jeśli odmówisz zaakceptowania plików cookie lub zdecydujesz się wyłączyć akceptację plików cookie.

Komunikacja e-mail: Jeśli wyślesz nam wiadomość e-mail z pytaniami lub komentarzami, możemy wykorzystać Twoje dane osobowe, aby odpowiedzieć na Twoje pytania lub komentarze, a także możemy zapisać Twoje pytania lub komentarze do wykorzystania w przyszłości. Ze względów bezpieczeństwa nie zalecamy przesyłania nam przez e-mail niepublicznych danych osobowych, takich jak hasła, numery ubezpieczenia społecznego lub informacje o koncie bankowym. Jednak poza naszą odpowiedzią na taką wiadomość e-mail nie jest naszą standardową praktyką wysyłanie wiadomości e-mail, chyba że poprosisz o konkretną usługę lub zarejestrujesz się w funkcji, która obejmuje komunikację e-mail; dotyczy zakupów, których dokonałeś u nas (np. aktualizacje produktów, obsługa klienta itp.), wysyłamy Ci informacje o innych naszych usługach lub wyraziłeś zgodę na kontakt przez e-mail w określonym celu. W niektórych przypadkach możemy udostępnić Ci opcję ustawienia preferencji dotyczących otrzymywania od nas wiadomości e-mail i wyrazić zgodę na niektóre komunikaty, ale nie na inne.

Przeniesienie aktywów: Ponieważ nadal rozwijamy naszą działalność, możemy sprzedawać lub kupować aktywa. Jeśli inny podmiot nabędzie nas lub wszystkie (lub zasadniczo wszystkie) nasze aktywa, dane osobowe i informacje nieosobowe, które posiadamy o Tobie, zostaną przekazane i wykorzystane przez ten podmiot nabywający. Ponadto, jeśli jakiekolwiek postępowanie upadłościowe lub naprawcze zostanie wszczęte przez nas lub przeciwko nam, wszystkie takie informacje mogą zostać uznane za nasze aktywa i jako takie mogą zostać sprzedane lub przekazane stronom trzecim.

Inne: niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszego dokumentu, zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia wszelkich informacji umożliwiających identyfikację użytkownika lub danych nieosobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo, w odniesieniu do praw autorskich lub innych roszczeń dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej, lub jeśli uważają, że takie działanie jest konieczne, aby: (a) spełnić żądanie rządu; (b) są zgodne z wymogami prawa lub procesu prawnego; (c) chronić lub bronić naszych praw lub własności, naszej Witryny lub innych użytkowników; lub (d) w sytuacjach awaryjnych w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników naszej Witryny lub ogółu społeczeństwa.
Fora publiczne

Możemy oferować czaty, blogi, fora dyskusyjne, tablice ogłoszeń lub podobne publiczne fora, na których Ty i inni użytkownicy naszych Witryn możecie się komunikować. Zabezpieczenia opisane w niniejszej Polityce prywatności nie mają zastosowania, gdy podajesz informacje (w tym dane osobowe) w związku z korzystaniem z tych forów publicznych. Możemy wykorzystywać informacje umożliwiające identyfikację osoby i informacje nieosobowe o Tobie, aby zidentyfikować Cię za pomocą wpisu na forum publicznym. Wszelkie informacje, które udostępniasz na forum publicznym, są informacjami publicznymi i mogą być widoczne lub gromadzone przez każdego, w tym osoby trzecie, które nie przestrzegają naszej Polityki prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z rozpowszechniania jakichkolwiek informacji, które zdecydujesz się opublikować lub udostępnić publicznie za pośrednictwem naszych Witryn.
Dbanie o bezpieczeństwo informacji

Wdrożyliśmy środki bezpieczeństwa, które uważamy za uzasadnione i odpowiednie w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą informacji pozostających pod naszą kontrolą. Należy jednak pamiętać, że chociaż staramy się chronić Twoje dane osobowe i prywatność, nie możemy zagwarantować ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które ujawniasz lub przekazujesz nam online i nie ponosimy odpowiedzialności za kradzież, zniszczenie lub nieumyślne ujawnienie Twoje dane osobowe.
Inne strony

Nasza Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych osób trzecich, których nie kontrolujemy ani których nie utrzymujemy, na przykład w związku z zakupem usług cateringowych lub innych usług lub produktów, do których odwołuje się nasza Witryna. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności stosowane przez strony internetowe osób trzecich. Zachęcamy do odnotowania po opuszczeniu naszej Witryny i przeczytania oświadczeń o ochronie prywatności wszystkich witryn internetowych osób trzecich przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych.
Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w sposób podany poniżej, jeśli: (a) masz pytania lub komentarze dotyczące naszej Polityki prywatności; (b) chcesz dokonać korekty wszelkich podanych przez Ciebie informacji umożliwiających identyfikację osoby; lub (c) chcą zrezygnować z otrzymywania przyszłej korespondencji promocyjnej, w tym wiadomości e-mail, od naszych spółek stowarzyszonych lub nas;

Uzyskaj wycenę

Wyślij wiadomość pomyślnie, a my odpowiemy w ciągu 24 godzin.

Bezpłatna szybka wycena